Bệnh viện Hạnh Lâm

Bệnh Viện Hạnh Lâm lấy bối cảnh trong một bệnh viện bỏ hoang ở Đài Nam, một nhóm người đến để tìm cách giao tiếp với linh hồn người thân của họ, rồi bị những hiện tượng siêu nhiên đáng ngại ám ảnh.

Phim gợi ý