Chim Sẻ

Một băng nhóm móc túi lang thang trên đường phố Hong Kong.

Phim gợi ý