Lằn Ranh

Ở Giữa Lằn Ranh - Stay bác sĩ tâm thần Sam Foster có một bệnh nhân mới, Henry Letham, người này tuyên bố đã tự tử. Để chẩn đoán cho anh ta, Sam đến gặp bác sĩ trị liệu trước của Henry và cũng tìm thấy mẹ của Henry - mặc dù Henry đã nói rằng anh ta đã giết cả cha mẹ của mình. Khi thực tế bắt đầu trái ngược với thực tế, Sam rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định. Sau đó, anh ta tìm ra manh mối về việc làm thế nào và khi nào Henry có thể cố gắng tự sát, và chạy đua để cố gắng ngăn chặn anh ta.

Xem Phim Ở Giữa Lằn Ranh - Stay Full Online | HD Vietsub

Phim gợi ý