Sa Hải Chúc Long

Sa Hải Chúc Long - Guardian of the Place kể về Thiên Nhai và tổng tư lệnh Phùng, cả hai bắt đầu cuộc hành trình đến ngôi làng Hắc Thủy để tìm kiếm bảo thạch Kim Nguyệt. Hắc Thủy là vùng đất chứa nhiều những bảo vật cổ đại, đầy quý giá. Có nhiều người vì tiền, tham lam mà đã liều đi đến đây nhưng đều phải bỏ mạng. Bên dưới lòng đất có một cung điện chứa bảo vật Kim Nguyệt, và chỉ còn mình thanh niên Thiên Nhai biết đường đi đến nơi đó. Nghe vậy, Tổng Tư Lệnh Phùng có một âm mưu thâm độc hơn nên đã nói dối lấy cớ vì nhân dân mà đã uy hiếp Thiên Nhai dẫn mình đi thì bảo vật.

Xem Phim Sa Hải Chúc Long - Guardian of the  Place  Full Online | HD Vietsub

Phim gợi ý