Đánh cắp Raden Saleh

Vietsub #1
Đánh cắp Raden Saleh

Để cứu bố, một bậc thầy làm giả quyết định đánh cắp một bức tranh vô giá với sự giúp đỡ của nhóm chuyên gia đủ thành phần.

Phim gợi ý